VRIJE GIFT

Betonne Jeugd krijgt steun van de stad Antwerpen, het district en vanuit Vlaanderen. Deze middelen worden benut om de professionalisering van Betonne Jeugd te verzekeren! Wij kiezen ervoor om elke week minstens 3 maal een warme maaltijd aan te bieden! Hierdoor bieden wij jaarlijks meer dan 2000 maaltijden aan voor 1€. Een gezonde evenwichtige maaltijd kost echter veel meer … . Hiervoor krijgen we echter geen financiële steun van de overheid. Elke bijdrage geeft ons de mogelijkheid gezonder te koken.

Een vrije bijdrage mag je storten op het nummer: BE90 6528 3998 5932

Met de mededeling: Betonne Jeugd vrije gift! En eventueel je naam of firma of VZW of …