VORMINGSAANBOD

Betonne Jeugd biedt vormingen aan met ervaringsdeskundigen rond diverse thema’s.

In de strijd tegen armoede neemt vorming een belangrijke plaats in. Betonne Jeugd verstrekt op vraag vormingen over armoede aan een divers publiek.

Er circuleren vele misvattingen en vooroordelen over armoede en mensen die in armoede leven. Vormingen zijn een middel om de armoedeproblematiek onder de aandacht te brengen. Door inzicht te verschaffen over de maatschappelijke structuren die armoede in stand houden, uitsluiting en de impact van armoede op verschillende levensdomeinen van het individu. Door mensen bewust te maken over hun kijk op armoede en hoe dit hun handelingskader beïnvloedt. Om op die manier mensen te laten nadenken over armoede en hun eigen handelen in vraag stellen.

De vormingen hebben ook een emancipatorisch effect. De sessies worden steeds begeleid door ervaringsdeskundigen in armoede. Deze vertellen vanuit hun persoonlijke beleving wat de impact van armoede is in het dagdagelijkse leven heeft. Door te spreken voor groepen, vormingen te begeleiden worden ook hun competenties versterkt.

Contacteer ons voor meer info.