missie & visie

Wij hebben

Een missie

Betonne Jeugd richt zich tot Antwerpse, maatschappelijk kwetsbare jongeren die geen aansluiting vinden bij het bestaande jeugdwerkaanbod. Voor  deze jonge Antwerpenaren creëren we nieuwe kansen en een vertrouwde sfeer. Er is juridische en psychologische bijstand voorzien, maar wat centraal staat is dat jongeren elkaar helpen en steunen.

Ze kunnen praten met elkaar over hun problemen en oplossingen geven. Dat is de grootste bedoeling erachter: ‘Jongeren helpen jongeren!‘. Betonne Jeugd bestaat al sinds 2003, eerst zonder eigen locatie, later met een oude lijnbus als clublokaal en sinds september 2012 met als vaste werkplek, de gebouwen onder de hangar van coStA. Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag staat onze deur open voor tieners en jongeren. Iedereen is welkom!

Met een visie...

Ons gedacht

Het netwerk STA-AN, waaronder Betonne Jeugd, onderschrijft de visietekst die het Netwerk tegen Armoede, samen met de verenigingen waar armen het woord nemen, heeft opgesteld. Onze visie neemt de 6 criteria, zoals vermeld in het armoededecreet van 21 maart 2003, als uitgangspunt.Het is een structureel maatschappelijk probleem. De ganse samenleving heeft de verantwoordelijkheid om er tegen te strijden. Armoede staat in de eerste plaats gelijk met uitsluiting, die zowel structureel als sociaal is en die maakt dat je rechten niet gegarandeerd zijn. Bij het bestrijden van de armoede staat het principe centraal dat iedereen gelijkwaardig is en recht heeft op dezelfde grondrechten. Armoede is ook een onrecht, het gevolg van een maatschappelijke oorzaak.

De 6 criteria

De verenigingen waar armen het woord nemen uit het netwerk STA-AN werken volgens de 6 criteria, die vanuit de verenigingen en de mensen in armoede tot stand gekomen zijn. Die 6 criteria gelden ook als maatstaf om erkend te worden door de Vlaamse overheid (armoededecreet van 21 maart 2003).
> Armen verenigen zich
> Armen het woord geven
> Werken aan maatschappelijke emancipatie
> Werken aan maatschappelijke structuren (10 grondrechten)
> Dialoog en vorming
> Armen blijven zoeken