HUIDIGE PROJECTEN

Van januari tot december 2018:Dromen over vakantie

Betonne Jeugd laat jonge ouders proeven en nadenken over vakantiedromen Betonne jeugd bereikt heel wat jongeren en tieners in kansarmoede. Ze gaan maandelijks op weekend en jaarlijks op kamp zodat de jongeren even op adem kunnen komen en terug de moed vinden om verder te gaan in hun dagelijkse leven. Enkele jongeren zijn ondertussen aan een eigen gezin begonnen. Betonne Jeugd bereikt deze groep minder omdat ze nu een heel ander leven leiden en het aanbod niet op hen is afgesteld. Met dit project wil Betonne jeugd de jonge ouders opnieuw bereiken en hen het recht op vakantie teruggeven. Aan de hand van huisbezoeken gaan ze na welke participatie-drempels er aanwezig zijn. Samen met de jonge ouders wordt een daguitstap en één weekend georganiseerd. Op deze manier leren ze het aanbod van Vakantieparticipatie kennen. Hierna gaan ze met vakantie-aanbieders in dialoog over participatiedrempels. De bevindingen worden neergeschreven in een brochure om zo ook  andere vakantie-aanbieders en verenigingen te inspireren.

Van januari tot december 2018: Betonne Jeugd geeft daklozen jongeren een stem!

Betonne Jeugd wilt samen met Slongs Dievanongs (als meter) dakloze jongeren een plaats geven in de koude winterdagen. Betonne Jeugd wilt deze jongeren 2 maal per week ontvangen. 1 maal op een open instuifmoment waar ze hun hart kunnen luchten. We zullen hun dan ook doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstanties. Tevens willen we hun 1 maal per week aan tafel zetten om te praten over het thema dakloosheid. Wat kunnen wij als Betonne Jeugd hieraan doen? We vragen de jongeren wat zij graag veranderd zien! In het midden van het project gaan we samen op weekend om te praten over dakloosheid en de aanverwante problematieken. Op het einde van het project bundelen we hun informatie en presenteren die tijdens een grote studiedag in de grote zaal van Costa op 14 december 2018 van 13u tot 17u, aansluitend feest 15 jaar Betonne Jeugd!

Van januari tot december 2019: Betonne Jeugd brengt dak- en thuisloosheid bij jongeren in Beeld!

Al twee jaar vinden dak- en thuisloze jongeren hun weg naar Betonne Jeugd. Samen met deze jongeren willen wij een beeld geven van hun leefwereld en de structurele problemen die zij ervaren. Hoe vindingrijk moet je zijn om te kunnen overleven? Welke verborgen talenten hebben deze jongeren? Dit willen we overbrengen in een film gemaakt door de jongeren zelf.