VRIJE GIFT

Betonne Jeugd krijgt steun van de stad Antwerpen, het district en vanuit Vlaanderen.

Deze middelen worden benut om de professionalisering van Betonne Jeugd te verzekeren: ze geven ons ruimte om ons team, activiteiten en projecten te bekostigen.

Daarnaast kiezen wij ervoor om elke week minstens 3 warme maaltijden aan te bieden aan onze bezoekers. Soms voor €1 – maar vaak gratis – voorzien wij jaarlijks meer dan 3000 porties voor onze kinderen. Een gezonde evenwichtige maaltijd kost echter veel meer … .

Geen enkele subsidieverstrekker voorziet in zijn aanvraag ruimte om maaltijden te bekostigen. Dit betekent dat Betonne Jeugd de kost van deze maaltijden volledig zelf draagt.

Je kan ons steunen door een vrije gift te storten op ons rekeningnummer: BE90 6528 3998 5932 met de mededeling: Betonne Jeugd vrije gift en eventueel vermelding van je naam of bedrijfsnaam.

Elke vrije gift, klein of groot, gaat integraal naar betere en gezondere maaltijden!

GROTE GIFT

Wil je een grote gift doen, heb je een voorstel tot samenwerking, … neem dan contact op met een van de werkers van Betonne Jeugd via de contactpagina.

GIFTEN IN NATURA

One man’s trash is another man’s treasure.

Wat jij niet meer hebt, zouden wij wel eens goed kunnen gebruiken! Denk aan oude kleren, speelgoed waar de kinderen uitgegroeid zijn, knutselgerief dat je teveel hebt, … 

Stuur een mailtje of spring eens binnen, wij weten er vast wel raad mee!