gift

Waarom een gift?

Betonne Jeugd wordt structureel gesubsidieerd door Stad Antwerpen en Vlaanderen.

Deze middelen worden benut om de professionalisering van Betonne Jeugd te verzekeren: ze geven ons ruimte om ons team, activiteiten en projecten te bekostigen.

Daarnaast kiezen wij ervoor om elke week minstens 3 warme maaltijden aan te bieden aan onze bezoekers. Soms voor €1 – maar vaak gratis – voorzien wij jaarlijks meer dan 3000 porties voor onze kinderen. Een gezonde evenwichtige maaltijd kost echter veel meer …

Geen enkele subsidieverstrekker voorziet in zijn aanvraag ruimte om maaltijden te bekostigen. Dit betekent dat Betonne Jeugd de kost van deze maaltijden volledig zelf draagt.

Je kan ons steunen door een vrije gift te storten op ons rekeningnummer: BE90 6528 3998 5932 met de mededeling: Betonne Jeugd vrije gift en eventueel vermelding van je naam of bedrijfsnaam.

Een gift met fiscaal attest kan via het Netwerk Tegen Armoede op  BE86 8939 4407 0450 met vermelding van: ‘projectnummer 103 – Betonne Jeugd‘. Je ontvangt een fiscaal attest als je op jaarbasis 40€ of meer schenkt.

Elke vrije gift, klein of groot, gaat integraal naar betere en gezondere maaltijden!